Dostava

print

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda Kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi maloprodajna cijena kupljenih proizvoda i maloprodajna cijena dostave.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

DPD HRVATSKA

Trošak dostave na području Republike Hrvatske:

Dostava u roku od 24-48 h

do 2 kg

do 5 kg

do 10 kg

do 15 kg

do 20 kg

do 25 kg

do 31,5 kg

22,00 kn

24,00 kn

26,50 kn

30,00 kn

33,50 kn

36,00 kn

42,00 kn

 

*OTOCI-ugovorena cijena + 35,00 kn nadoplate

**predviđeno vrijeme dostave u Dubrovnik 2-4 radna dana

 

DPD EXPRESS HRVATSKA:

 

DPD 8:30

DPD 10:00

DPD 12:00

DPD 18:00

50,00 kn

30,00 kn

20,00 kn

gornji cjenik

 

*gornji cjenik + nadoplate sukladno tablici DPD EXPRESS

 

 

Krajnji rok isporuke proizvoda, za koje je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Republike Hrvatske je najviše 15 radnih dana od dana dovršenja narudžbe, odnosno uplate.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike putem e-pošte.

Dostavljač ima pravo provjeriti identitet preuzimatelja narudžbe (uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument) kako bi bio siguran da se naručeni proizvod uručuje naručitelju.

DPD EU:

Za područja izvan Republike Hrvatske, za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje po zonama:

 

 

Zona 1

 

Slovenija

Zona 2

 

Austrija, Češka, Mađarska, Njemačka,

Slovačka

Zona 3

Belgija, Italija,

Danska, Latvija,

Estonija, Litva,

Francuska, Luxemburg

Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska

Zona 4

 

Bugarska,

Finska,

Grčka,

Rumunjska

2 kg

77,00 kn

146,00 kn

191,00 kn

285,00 kn

5 kg

99,00 kn

156,00 kn

201,00 kn

295,00 kn

10 kg

104,00 kn

173,00 kn

218,00 kn

319,00 kn

15 kg

109,00 kn

180,00 kn

230,00 kn

337,00 kn

20 kg

114,00 kn

194,00 kn

245,00 kn

356,00 kn

25 kg

120,00 kn

208,00 kn

260,00 kn

373,00 kn

31,5 kg

126,00 kn

230,00 kn

271,00 kn

389,00 kn

 

Cjenik za povrat robe:

 

Zona 1

 

Slovenija

Zona 2

 

Austrija, Češka, Mađarska, Njemačka,

Slovačka

Zona 3

Belgija, Italija,

Danska, Latvija,

Estonija, Litva,

Francuska, Luxemburg

Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska

Zona 4

 

Bugarska,

Finska,

Grčka,

Rumunjska

2 kg

93,00 kn

176,00 kn

229,00 kn

339,00 kn

5 kg

113,00 kn

179,00 kn

232,00 kn

342,00 kn

10 kg

120,00 kn

198,00 kn

251,00 kn

367,00 kn

15 kg

125,00 kn

208,00 kn

265,00 kn

388,00 kn

20 kg

131,00 kn

223,00 kn

282,00 kn

409,00 kn

25 kg

138,00 kn

239,00 kn

299,00 kn

429,00 kn

31,5 kg

145,00 kn

265,00 kn

312,00 kn

447,00 kn

 

* potrebna nadoplata za otoke unutar EU

 

 

DPD TREĆE ZEMLJE

 

Za područja izvan RH, za zemlje izvan EU (BiH, Srbija, Švicarska, Norveška, Kanalski otoci, Velika Britanija i Ukrajina):

 

 

BiH

Srbija

Švicarska/Lihtenštajn

Norveška

Kanalski otoci/Velika Britanija

Ukrajina

2 kg

187,00 kn

187,00 kn

373,00 kn

482,00 kn

191,00 kn

187,00 kn

5 kg

224,00 kn

224,00 kn

416,00 kn

547,00 kn

201,00 kn

249,00 kn

10 kg

246,00 kn

258,00 kn

454,00 kn

605,00 kn

218,00 kn

262,00 kn

15 kg

276,00 kn

296,00 kn

498,00 kn

672,00 kn

230,00 kn

287,00 kn

20 kg

317,00 kn

340,00 kn

549,00 kn

748,00 kn

245,00 kn

320,00 kn

25 kg

365,00 kn

392,00 kn

607,00 kn

837,00 kn

260,00 kn

356,00 kn

31,5 kg

420,00 kn

451,00 kn

674,00 kn

939,00 kn

271,00 kn

391,00 kn

 

* mogući dodatni troškovi carinjenja i dodatna dokumentacija

* pošiljke poslane u /iz Švicarske moraju sadržavati UID broj

* Kanalski otoci- dodatno plaćanje- izvozno carinjenje 190,00 kn

* Ukrajina- dodatno plaćanje- izvozno carinjenje ( roba do 7.500,00 kn-120,00 kn; roba iznad 7.500,00 kn-230,00 kn)

* Velika Britanija- dodatno plaćanje- min.110,00 kn po paketu

 

 

Cjenik za povrat robe:

 

 

Srbija

Švcarska/Lihtenštajn

2 kg

281,00 kn

361,00 kn

5 kg

289,00 kn

373,00 kn

10 kg

297,00 kn

382,00 kn

15 kg

305,00 kn

386,00 kn

20 kg

314,00 kn

393,00 kn

25 kg

321,00 kn

402,00 kn

31,5 kg

330,00 kn

410,00 kn

 

 

 


* Mogući dodatni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

 

MATERIJALNI NEDOSTATAK

Potrošač ima pravo na vraćanje neispravne robe, u roku od 15 dana od preuzimanja robe.

Društvo prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uvjetima, Društvo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 15 dana od dana primitka takvih proizvoda. Vi ćete snositi sve troškove poštarine u svezi sa vraćanjem novca.

Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne robe, dužni ste o tome obavijestiti Društvo u roku od 15 dana od dana primitka robe. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Društvo ga može popraviti ili zamijeniti ili vam vratiti novac sukladno Vašim zakonskim pravima. Ako ne obavijestite Društvo u navedenom roku od 15 dana, narudžba će se smatrati prihvaćenom.

Kada se vraćanje izvrši na ispravan način, Društvo će zamijeniti vraćenu robu, ukoliko se pokaže da je ista neispravna, ili će nadoknaditi plaćenu cijenu, u roku od najviše 15 dana od dana primitka vraćene robe.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Odredbom čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača propisano je kako trgovac, prije nego što potrošač sklopi ugovor izvana poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom mora na jasan i razumljiv način obavijestiti potrošača o svemu što je navedeno u Predugovornoj obavijesti.

 

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije potrošač će biti odmah upoznat s svim propisnim podacima iz članaka 57. st. 1. a u svezi s. čl. 66. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko potrošač nakon pregleda i razumijevanja ponude i Predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time sklapa ugovor o kupoprodaji. Potvrdom narudžbe kupac se obvezuje na plaćanje po uvjetima ponude ukoliko je roba ili usluga dostupna.

Predugovorna obavijest je dostupna na https://www.terramagica.hr

 

UGOVORI NA DALJINU

Na naručivanje robe i usluga na daljinu, putem interneta u cijelosti se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Smatra se da je Ugovor sklopljen u trenutku kada Potrošač prihvati ponudu odnosno kada u ovom slučaju Društvo, primi izjavu da potrošač ponudu prihvaća odnosno kada plati cijenu ili učini nešto što se s obzirom na ponudu, raniju praksu ili običaje može smatrati prihvatom.

Imate pravo jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji robe na daljinu, u roku od 14 dana od dana predaje robe u vaš posjed, ili posjed treće osobe koju ste odredili, a koja nije prijevoznik. Robu nam morate vratiti, na vaš trošak.

Isključeno je pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora o prodaji na daljinu, u slučajevima iz čl.79. Zakona o zaštiti potrošača, ako su isti primjenjivi na ugovorni odnos s kupcem.

Ugovor na daljinu-preuzimanje.pdf

Ugovor na daljinu-preuzimanje.docx

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Društvom jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Za ostvarivanje prava na jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan obavijestiti Društvo o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, na adresu Riječka ulica 26, 52420 Buzet ili elektroničkom poštom na support@terramagica.hr u kojoj je Kupac dužan navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Jednostrani raskid ugovora.pdf

Jednostrani raskid ugovora.docx

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat novca.

Robu ste dužni vratiti ili predati  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe Kupac/Potrošač snosi sam.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na našoj mrežnoj stranici te isti možete elektronički ispuniti i poslati.

Cijena je prikazana prema fiksnom tečaju konverzije 1 Euro = 7.53450 kn

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »