GDPR

print

Politika o zaštiti privatnosti jednostrani je obvezujući pravni akt temeljen na načelima zakonitosti i transparentnosti, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu povjerenja i poštene obrade osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite privatnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, društvo Terra Madre d.o.o. izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca.

Politika o zaštiti privatnosti jednostrani je obvezujući pravni akt temeljen na načelima zakonitosti i transparentnosti, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu povjerenja i poštene obrade osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite privatnosti. Politika o zaštiti privatnosti regulira na koji način se prikupljaju podaci korisnika i/ili kupaca na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o usluzi Društvo od Kupaca prikuplja različite informacije. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka jest privola Kupca.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 • OSOBNI PODACI ZA KONTAKT. Svi podaci koje dostavite Društvu, a koji omogućuju Društvu da Vas kontaktira poput imena, prezimena, poštanske adrese, adrese e-pošte, podataka s društvenih mreža ili broja telefona.
 • PODACI ZA LOGIRANJE/PRIJAVU. Svi podaci koji su nužni kako bismo Vam omogućili pristup vlastitim nalogu poput Vašeg ID-a za logiranje/adrese e-pošte, pseudonima, zaporke, sigurnosnog pitanja i odgovora.
 • TEHNIČKE INFORMACIJE O RAČUNALU/MOBILNOM UREĐAJU. Svi podaci o računalnom sustavu ili drugom tehnološkom uređaju kojeg Kupac koristi za pristup našoj web stranici kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje računala ili uređaja na Internet, tip operativnog sustava, kao i vrsta i inačica predlagatelja. Ukoliko se stranici pristupa sa mobilnog uređaja poput pametnog telefona, prikupljanje podataka obuhvaća i jedinstveni ID vašeg uređaja, ID za oglašavanje, geografsku lokaciju u druge slične podatke mobilnog uređaja.
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I POVRTANE INFORMACIJE OD POTROŠAČA. Obuhvaća podatke koje ste voljni dobrovoljno podijeliti s Društvom, a koji se tiču Vašeg iskustva prilikom korištenja naših proizvoda i usluga.
 • SADRŽAJ GENERIRAN OD STRANE POTROŠAČA. Odnosi se na bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim isti podijelite na društvenim mrežama trećih strana ili ga postavite na neku od naših stranica, uključivši i uporabu aplikacija za društvene mreže poput Facebook-a ili Instagrama. Primjeri uključuju fotografije, videozapise, osobne priče ili slične medije i sadržaj. Ovlašteni smo objavljivati takav sadržaj.
 • PODACI O DRUŠTVENIM MREŽAMA. Odnosi se na sve podatke koje javno podijelite na društvenim mrežama ili informacije koje su dio Vašeg profila na društvenim mrežama i koje već dopuštate društvenim mrežama da podijeli s nama. Primjeri su osnovne informacije o vašem nalogu i sve dodatne informacije ili aktivnosti za koje ste dopustili društvenim mrežama da podijeli.
 • INFORMACIJE O PLAĆANJU I FINANCIJSKE INFORMACIJE. Sve informacije koje su nam potrebne kako bismo izvršili narudžbu, ili koje koristite za obavljanje kupnje poput podataka s debitne ili kreditne kartice (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka itd.) ili drugih oblika plaćanja. Društvo rukuje informacijama o plaćanju u financijskim informacijama na način sukladan važećim zakonima, propisima i sigurnosnim standardima.
 • Komunikacija se može snimati i preslušavati sukladno važećim zakonima, za lokalne operativne potrebe ( npr. za potrebe poboljšanja kvalitete ili potrebe obuke). Podaci s kartice se ne snimaju.

TOČNOST, POTPUNOST i PRAVODOBNOST INFORMACIJA

Društvo ulaže sve razumne napore kako bi se osigurala točnost i potpunost informacija na ovoj Web stranici, no ne snosi odgovornost za slučaj da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu točne ili potpune. Korištenje i prihvaćanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na vlastiti rizik. Suglasni ste da je Vaša odgovornost nadgledati sve izmjene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

ZAŠTITA MALOLJETNIKA

Ova Stranica je namijenjena odraslima. Terra Madre d.o.o. ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina / njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA ODGOVORNO JE DRUŠTVO:

Terra Madre d.o.o.

Riječka 26

Buzet

OIB: 14953230348

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Dejan Hren

mail: gdpr@terramagica.hr

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje Kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao Kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

 • IZVRŠAVANJE NARUDŽBE. Osobni podaci koriste se kako bismo obradili i poslali vaše narudžbe, obavijestili Vas o statusu narudžbi, ispravili adrese i izvršili provjeru identiteta i druge aktivnosti u cilju otkrivanja prevara što podrazumijeva korištenje određenih Osobnih podataka i informacija o plaćanju.
 • KORISNIČKI SERVIS. Koristimo Vaše osobne podatke za potrebe korisničkog servisa, uključivši i odgovore na vaše upite.
 • Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.
 • DRUGE NAMJENE. Sukladno važećim zakonima, koristima Vaše osobne podatke u druge opće poslovne svrhe, poput provođenja internog ili tržišnog istraživanja i mjerenja efikasnosti reklamnih kampanja. Također koristima vaše osobne podatke kako bismo se osigurali od rizika.

ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno važećim zakonima, koristit ćemo Vaše osobne podatke koliko god je to potrebno kako bismo ispunili svrhu za koju su vaši Osobni podaci prikupljeni ili kako bismo ispunili važeće zakonske zahtjeve. Osobni podaci koji služe za pružanje personaliziranog iskustva čuvat će se u trajanju dozvoljenom važećim zakonima.

PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Gdje je to predviđeno zakonom, vi kao i vaši nasljednici, predstavnici ili punomoćnici, imate pravo pristupa, pregledavanja i traženja fizičke ili elektroničke kopije informacija koje se čuvaju o vama, a sve na temelju podnesenog pisanog zahtjeva.

PRAVO NA ISPRAVAK NETOČNIH PODATAKA

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka Kupaca u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podaci kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 • kada kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 • kada kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
 • kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
 • kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

 PRAVO NA ULAGANJE PRIGOVORA

Kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

POD KOJIM UVJETIMA SE OSOBNI PODACI PROSLJEĐUJU TREĆIMA

Osobne podatke Kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama samo u sljedećim slučajevima:

 • privole Kupca;
 • radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
 • kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca.

O NAMA

Naziv tvrtke: Terra Madre d.o.o.

Adresa:  Riječka 26

Grad: Buzet

OIB: 14953230348

MBS: 130116480

E – mail adresa: info@terramagica.hr

Porezni broj: HR14953230348

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem 130116480.

Temeljni kapital 20.000,00 kn u cijelosti uplaćen u kunama.

Račun kod Privredna banka Zagreb HR4123400091111147780

 

Cijena je prikazana prema fiksnom tečaju konverzije 1 Euro = 7.53450 kn

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »